Du får använda det som finns på sauerkraut.se

cc.large
Allt som finns på sauerkraut.se får användas enligt Creative Commons licens Erkännande Dela lika, förkortat till cc by-sa, om inget annat anges.

by.large
Du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nytt med det som finns här som grund så länge du anger upphovsperson.

sa.large
Det du skapar utifrån det som finns på sauerkraut.se ska spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor.

Texten och bilderna utgår från creativecommons.se respektive creativecommons.org.

Kommentera