8:e mars

8emarsFast det är så mycket viktigare än så. Vi ska alltid alltid alltid kämpa för ett samhälle där alla har lika förutsättningar, där du är människa i första hand, och därefter allt annat du är. Och det är inte en kamp mellan könen, det är en kamp mot ett system där ingen tillåts nå sin fulla potential på grund av egenskaper som saknar betydelse.